Polityka zwrotów

Polityka zwrotów została stworzona w celu zminimalizowania ryzyka finansowego i prawnego Spółki oraz odzwierciedlenia zasad polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka jest upoważniona, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do Konta Osobistego Klienta, zamrożenia działalności handlowej Kont, odrzucenia wniosku o transfer lub wypłatę środków. Spółka jest również upoważniona do zwrotu pieniędzy, jeśli źródło funduszy lub działania Klienta naruszają politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka nie znosi zakończonych operacji handlowych; tym samym Spółka ma prawo do zwrotu pieniędzy nadawcy w przypadku braku aktywności handlowej na kontach handlowych w ciągu jednego miesiąca od daty zaksięgowania funduszy.

Spółka ma prawo do zwrotu pieniędzy zaksięgowanych za pośrednictwem dowolnego systemu płatniczego, w tym kart kredytowych/debetowych, z pewnych nieuniknionych powodów lub jeśli jest to konieczne. Ponadto, zwrot zostanie dokonany na e-portfel lub konto bankowe, z którego Klient korzystał przy wypłacie pieniędzy. Należy również podkreślić, że wypłata całej kwoty wpłaty jest możliwa tylko na te same dane konta bankowego i ten sam system płatniczy, który został użyty do dokonania wpłaty.

Okres wypłaty środków nie przekracza dwóch dni bankowych od momentu wysłania wniosku o wypłatę. Przelewy pieniężne, w niektórych przypadkach, mogą przekroczyć terminy, co jest zależne od systemu płatniczego/banku wydającego.

Jeśli Spółka uzna działania Klienta za niewłaściwe lub sprzeczne z ogólnym celem korzystania z usług Spółki, jeśli istnieje bezpośredni lub pośredni, nielegalny lub nieuczciwy zamiar, Spółka jest upoważniona do działania w ramach tego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Wszystkie bezpośrednie lub pośrednie straty i wydatki związane z transferem funduszy są zwracane przez Spółkę na koszt Klienta.

Przy uzupełnianiu konta handlowego za pomocą karty kredytowej Klient zobowiązuje się nie składać wniosku o zwrot pieniędzy do banku, które już zostały przelane na konto handlowe, ani do dostawcy karty kredytowej/debetowej, zarówno podczas korzystania z usług Firmy, jak i po ich zakończeniu.

Spółka zakwalifikuje każdą taką próbę jako naruszenie Umowy, za które Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z prawem krajowym.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec i zablokować zarówno wpłacanie jak i wypłacanie funduszy z konta Klienta przez podmioty trzecie. Prawo do wpłacania i wypłacania funduszy z konta ma tylko właściciel konta.