Polityka Prywatności Allianz Market

Witamy w polityce prywatności Allianz Market

Allianz Market szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do ochrony jego danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jak dbać o swoje dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz informuje o prawach do prywatności i procedurze ochrony praw użytkowników wynikających z przepisów prawnych. Prosimy o uważne przeczytanie tej polityki. Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności, kontynuując korzystanie z naszej strony i przekazując nam swoje dane osobowe.

WAŻNE INFORMACJE I KTO JEST PODMIOTEM NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie użytkownikowi informacji o tym, jak Allianz Market gromadzi i przetwarza jego dane osobowe podczas korzystania z tej strony. Bardzo ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą polityką prywatności w połączeniu z każdą inną polityką prywatności lub zawiadomieniem o uczciwym postępowaniu, które możemy dostarczyć w niektórych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy jego dane osobowe, aby wiedział jak i dlaczego wykorzystujemy jego dane. Niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik do innych powiadomień i nie ma na celu ich unieważnienia.

ADMINISTRATOR

Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, Wspólnota Dominiki, numer rejestracyjny CD531/21 jest administratorem danych i ponosi odpowiedzialność za dane osobowe użytkowników (w niniejszej polityce prywatności określane łącznie jako Allianz Market, "my", "nas" lub "nasze"). Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych (DPO, skrót od ang. Data Protection Officer), który jest odpowiedzialny za sprawy związane z niniejszą polityką prywatności. Prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych na adres e-mail [email protected] Market.com, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub jakiekolwiek prośby o skorzystanie z przysługujących ci praw.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK UŻYTKOWNIKA DO INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Regularnie przeglądamy naszą politykę prywatności i aktualizujemy ją okresowo. Powiadomimy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeśli zmiany będą istotne. Ostatnia aktualizacja tej wersji miała miejsce w dniu 01.11.2019.

Bardzo ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie trwania naszej współpracy.

LINKI PODMIOTÓW TRZECICH

Ta witryna może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji podmiotów trzecich. Klikając na te linki lub umożliwiając te połączenia, podmioty trzecie mogą zbierać lub udostępniać dane o użytkowniku. Te strony internetowe podmiotów trzecich są poza naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące ochrony prywatności.

DANE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU

Dane osobowe to wszelkie informacje o użytkowniku, które pomagają w identyfikacji tej osoby. Nie dotyczą one danych o użytkowniku, której tożsamość została usunięta (informacje anonimowe) i są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia skutecznych usług na tej stronie. Śledzimy korzystanie z tej strony internetowej za pomocą plików cookie.

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, udostępniać i przekazywać dane osobowe użytkownika, które zebraliśmy w następujący sposób:

 • Dane kontaktowe, czyli imię i nazwisko, tytuł, w tym adres służbowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego i adres e-mail, dokumenty KYC/AML.
 • Informacje na temat marketingu i komunikacji, które obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych, jak również preferencje dotyczące komunikacji.
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, gotówki, plików cookie.
 • Dane zagregowane obejmują informacje statystyczne lub demograficzne dla dowolnych celów. Można je uzyskać na podstawie danych osobowych użytkownika, ale nie są one uznawane przez prawo za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają one bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Przykładowo, możemy zbierać dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników, którzy mają dostęp do określonej funkcji strony internetowej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Możemy zbierać dane osobowe o użytkowniku w różnych okolicznościach, również wtedy, gdy nam je przekazuje, na przykład kontaktując się z nami w celu otrzymania usług marketingowych lub subskrybując treści, takie jak nasze newslettery. Zbieramy informacje kiedy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, używa plików cookie, zapisuje się w celu otrzymywania od nas osobistych informacji, lub kiedy jego organizacja oferuje nam swoje usługi. W niektórych przypadkach też zbieramy dane osobowe o użytkowniku od podmiotów trzecich.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo i w następujących okolicznościach: w przypadku uzyskania zgody od użytkownika poprzez wyraźne zezwolenie na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu; gdy musimy je wykorzystać do spełnienia umowy, którą mamy zamiar zawrzeć lub zawarliśmy z nim; jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów podmiotów trzecich), a interesy i podstawowe prawa użytkownika nie mają pierwszeństwa przed tymi interesami. Używamy tych danych również wtedy, gdy musimy spełnić pewne zobowiązanie prawne.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w następujących celach: zarządzanie i administrowanie kontaktem biznesowym organizacji użytkownika z Allianz Market, w tym przetwarzanie płatności, fakturowanie i obsługę klienta; zapewnianie konsultacji marketingowych lub innych usług lub rzeczy, o które może prosić, w tym usług lub rozwiązań online; zgodnie z potrzebami użytkownika; w celu analizy i poprawy naszych usług i komunikacji z użytkownikiem; monitorowanie i ocena zgodności z naszymi zasadami i standardami; dla wszelkich celów powiązanych z powyższym i/lub dla celów pomocniczych, dla których dane osobowe użytkownika zostały nam przekazane. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika również w następujących celach, jeżeli wyrazi na to wyraźną zgodę: w celu komunikowania się z nim za pośrednictwem zatwierdzonych przez niego kanałów, aby na bieżąco informować go o najnowszych wydarzeniach marketingowych, ogłoszeniach i innych informacjach o usługach, wydarzeniach i projektach Allianz Market; w celu prowadzenia ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analizy rynku, innych promocji lub wydarzeń; lub w celu zbierania informacji o preferencjach użytkownika, aby stworzyć jego profil w celu spersonalizowania i poprawienia jakości naszej komunikacji i interakcji z nim (np. poprzez śledzenie biuletynów lub analizy stron internetowych).

MARKETING

Zobowiązujemy się do zapewnienia użytkownikowi możliwości wyboru w zakresie wykorzystania pewnych jego danych osobowych, zwłaszcza w dziedzinie marketingu i reklam. Możemy wykorzystać jego dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane techniczne, dane dotyczące wykorzystania witryny i profilu w celu uzyskania wyobrażenia o tym, co według nas może być dla niego pożądane lub potrzebne, lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla niego interesujące (nazywamy to marketingiem). Jeśli użytkownik zażądałeś od nas informacji lub zakupił od nas usługi, oznacza to, że będzie otrzymywać od nas informacje marketingowe.

REZYGNACJA

Użytkownik może w każdej chwili poprosić nas o zaprzestanie wysyłania do niego informacji marketingowych, kontaktując się z nami w tym celu. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania tych informacji marketingowych, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi lub innych transakcji.

PLIKI COOKIES

Plik cookie to mały plik z literami i cyframi, który umieszczamy na komputerze użytkownika za jego zgodą. Te pliki cookie pozwalają nam odróżnić go od innych użytkowników naszej strony internetowej, co pomaga nam zapewniać najlepsze doświadczenie podczas przeglądania lub korzystania z naszej strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i procedury zarządzania nimi podajemy w naszej Polityce Plików Cookie. W przypadku dezaktywacji lub odrzucenia plików cookie, należy pamiętać, że niektóre części strony internetowej mogą stać się niedostępne lub nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

ZMIANA PRZEZNACZENIA

O ile nie uznamy, że musimy użyć danych osobowych z innego powodu i powód ten jest zgodny z pierwotnym celem, będziemy używać ich tylko do celów, dla których je zebraliśmy. Prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia, w jaki sposób przetwarzanie danych osobowych w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem. Powiadomimy użytkownika i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam na wykorzystanie jego informacji do celów niezwiązanych z tym celem. Prosimy wziąć pod uwagę, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy być zmuszeni do przekazania danych osobowych użytkownika podmiotom wymienionym niżej w celach wskazanych w tabeli w odpowiednim ustępie powyżej: wewnętrzne podmioty trzecie: inne spółki z naszej grupy, które mają siedzibę w UE lub w innych regionach świata. Zewnętrzne podmioty trzecie: usługodawcy, partnerzy i podwykonawcy z UE lub z innych regionów świata; profesjonalni konsultanci z UE. Podmioty trzecie, którym możemy sprzedawać, przekazywać lub łączyć części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie, możemy próbować przejmować inne przedsiębiorstwa lub łączyć się z nimi. Nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, jeśli nastąpi zmiana w naszej działalności. Wymagamy od wszystkich podmiotów trzecich poszanowania bezpieczeństwa jego danych osobowych i traktowania ich zgodnie z przepisami prawa. Nie zezwalamy na wykorzystywanie jego danych osobowych naszym zewnętrznym dostawcom usług do ich własnych celów, a jedynie zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych użytkownika do określonych celów zgodnie z naszymi instrukcjami.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY

Informacje przekazane nam przez użytkownika w ramach usług oferowanych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony internetowej mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej ("UE"). Może się to zdarzyć na przykład wtedy, gdy któryś z naszych serwerów znajduje się co pewien czas w kraju spoza Unii Europejskiej. Kraje te mogą nie mieć podobnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez ich przekazywanie. W przypadku przekazania danych w ten sposób poza UE, podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że prawo do prywatności użytkownika jest nadal chronione zgodnie z niniejszą polityką. Jeżeli użytkownika korzysta z naszych usług spoza UE, jego informacje mogą zostać przekazane poza terytorium UE w celu zapewnienia mu tych usług.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podejmiemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami dotyczącymi przechowywania, ujawniania i dostępu do danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych osobowych, w systemach naszych kontrahentów lub w plikach papierowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH – JAK DŁUGO BĘDZIECIE WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poufność danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia danych osobowych użytkownika oraz cele, dla których przetwarzamy jego dane osobowe, aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, a także możemy je zrealizować w inny sposób i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych: więcej informacji znajdziesz w sekcji "Wniosek o usunięcie" poniżej. W niektórych przypadkach możemy uczynić dane osobowe użytkownika anonimowymi (aby nie mogły być dłużej powiązane z nim) dla celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo, bez dalszego powiadomienia o tym użytkownika.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Szanujemy ustawowe prawa użytkownika do jego danych. W zakresie dozwolonym przez prawo niezwłocznie powiadomimy użytkownika o wszelkich otrzymanych od niego prośbach o skorzystanie z jego następujących praw:

 • Prawo do otrzymywania informacji

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby na bieżąco informować użytkownika o tym, co robimy z jego danymi osobowymi. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości w sposobie, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe.

 • Prawo do uzyskania dostępu

Użytkownika ma prawo dostępu do swoich informacji. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.  Prawo do korekty

Użytkownik ma prawo poprosić nas o poprawienie swoich danych osobowych, jeżeli informacje, które Allianz Market posiada na jego temat są niedokładne lub niekompletne. Jeżeli informacje te zostały przekazane podmiotowi trzeciemu za zgodą użytkownika lub z przyczyn prawnych, musimy go również poprosić o poprawienie tych danych. W przypadku konieczności poprawienia danych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia

Czasami nazywa się to "prawem do bycia zapomnianym". Jeśli użytkownik chciałby, abyśmy usunęli wszystkie jego dane osobowe, a nie mamy podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania i przechowywania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie sposobu przetwarzania jego danych. Oznacza to, że mamy prawo do przechowywania informacji, ale nie do ich przetwarzania. Przechowujemy wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli uszanować prośbę użytkownika w przyszłości. Jeśli użytkownik chce ograniczyć przetwarzanie swoich informacji, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych

Allianz Market musi umożliwić użytkownikowi otrzymywanie i ponowne wykorzystywanie jego danych osobowych do własnych celów w różnych usługach w sposób bezpieczny i niezawodny, bez wpływu na użyteczność jego informacji. Jeśli użytkownik potrzebuje informacji o tym, jak przenieść swoje dane do innej lokalizacji, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Prawo to odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane jako administratorowi danych.

 • Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego informacji przez Allianz Market, nawet jeśli opiera się ono na naszych uzasadnionych interesach, wykonywaniu uprawnień urzędowych, marketingu bezpośredniego (w tym agregacji danych) oraz przetwarzaniu ich w celach statystycznych. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, jeśli chcesz wyrazić sprzeciw.

 • Prawo do wycofania zgody

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, ale później zmieni zdanie, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a my zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod kontaktu, jeśli nadal potrzebuje więcej informacji.