Poznaj swojego klienta (KYC)

Bezpieczeństwo klientów jest kluczową zasadą w Allianz Market i bardzo poważnie traktujemy nasze zaangażowanie w ochronę interesów naszych klientów.

Wprowadziliśmy szereg procedur Poznaj Swojego Klienta (ang. KYC) mających na celu ochronę prywatności naszych klientów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z najlepszymi praktykami i polityką firmy w zakresie usług finansowych. Są one przeznaczone do zapobiegania wszelkim rodzajom kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy, oszustwom lub działalności terrorystycznej.

Pracujemy w oparciu o zasadę ścisłej zerowej tolerancji. Wszelkie działania o charakterze przestępczym zostaną udokumentowane i doprowadzą do natychmiastowego zamknięcia wszelkich kont handlowych związanych z taką działalnością. Środki zdeponowane na takich rachunkach zostaną przejęte.

Procedury te zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych i transakcji finansowych. Bez przestrzegania naszych procedur KYC, działalność handlowa będzie ograniczona i nie będzie można wypłacać środków z konta.

Aby otworzyć i zasilić konto handlowe, użytkownik będzie musiał dostarczyć następujące dokumenty:

 • - Dowód tożsamości (kolorowe zdjęcie lub skan), można przedstawić następujące dokumenty:
 • - Paszport
 • - Dowód Osobisty

Dokument potwierdzający tożsamość musi wyraźnie zawierać następujące informacje:

 • - Pełne imię i nazwisko
 • - Datę urodzenia
 • - Datę wydania i wygaśnięcia
 • - Wyraźne zdjęcie

Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości musi wynosić 6 miesięcy przed datą jego wygaśnięcia.

Jako drugi dokument tożsamości (kolorowe zdjęcie lub skan) można przedstawić: - Prawo jazdy - dowód ubezpieczenia – odpis z aktu urodzenia / małżeństwa / rozwodu - dyplom – książeczkę wojskową.

Kolorowe zdjęcie/skan dokumentu potwierdzającego adres, nie starsze niż 90 dni od daty wystawienia. Skan musi zawierać pełny adres zamieszkania, imię i nazwisko, datę wydania oraz pieczęć urzędową lub kod kreskowy. Możesz podać swoje:

 • - Rachunek za usługi komunalne/media
 • - wyciąg z rachunku bankowego
 • - Czek
 • - Zaświadczenie o pobycie
 • - Wezwanie do zapłaty
 • - Umowa prawna
 • - Kolorowe zdjęcia/skany obu stron podpisanej karty/kart, którą kiedyś dodałeś.

Proszę przykryć numer CVV oraz od siódmej do dwunastej cyfry numeru karty/kart, pozostawiając dla bezpieczeństwa pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry widoczne po obu stronach karty/kart. Imię/imiona i nazwisko posiadacza karty oraz data/y wygaśnięcia karty muszą być widoczne. Prześlij niezbędne dokumenty w formacie PDF / JPEG / JPG / PNG do działu obsługi zgodności [email protected] Market.com

Zgłoś swoją zgodę jak najszybciej po aktywacji konta handlowego. Należy pamiętać, że niestosowanie się do wymagań może skutkować ograniczeniem korzystania z konta handlowego.

Proszę zwrócić uwagę, że jeśli wymagania nie zostaną spełnione, wszelkie wnioski o wypłatę z konta handlowego nie będą rozpatrywane.