PODSTAWY HANDLU NA RYNKU AKCJI: JAK KUPOWAĆ ZYSKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE?

img

Giełda to wirtualny rynek, gdzie ludzie kupują i sprzedają papiery wartościowe.

Ponadto możesz także handlować obligacjami, indeksami i instrumentami pochodnymi.

Dzięki postępowi technologii handel akcjami jest możliwy praktycznie w każdym miejscu na świecie, wystarczy dostępu do internetu.

Osoby, które są tym zainteresowane, często zastanawiają się: jak inwestować w akcje?

Aby kupować akcje, potrzebujesz konta handlowego. Umożliwia zarówno przechowywanie aktywów, jak i handel nimi.

Ponadto większość transakcji otwieranych na giełdzie to handel akcjami.

Co to są akcje?

Mówiąc najprościej, akcje to papiery wartościowe, które oznaczają Twój udział w kapitale spółki akcyjnej. Udział oczywiście będzie zależał od liczby posiadanych akcji.

Jednym z największych błędów, jakie popełnia większość ludzi, planując inwestowanie na giełdzie, to brak odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania rynku.

Dlaczego warto kupować akcje? Jak handlować na giełdzie?

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Dlaczego warto inwestować w akcje?

Akcje to najpopularniejsze instrumenty finansowe dostępne na rynku.

Warto wiedzieć, że długoterminowe inwestycje w akcje mogą przynosić inwestorom znacznie większe zyski niż obligacje czy depozyty.

Doskonałym tego przykładem jest DAX (największy niemiecki indeks giełdowy), który w ostatnich 15 latach generował 8-9% zysków rocznie. Jak wiemy, w tym czasie miało miejsce wiele kryzysów ekonomicznych.

Inwestowanie w akcje to także forma oszczędzania pieniędzy. W ten sposób pieniądze nie tracą na wartości z powodu inflacji.

Kolejną korzyścią z inwestowania w akcje to dywersyfikacja źródeł przychodu. Nie musisz inwestować całego swojego kapitału w akcje jednej firmy. W ten sposób możesz zminimalizować ryzyko utraty kapitału.

Patrząc na wynajem domu, gdy najemca nie płaci czynszu, dochód z tego źródła inwestycji wynosi 0.

Co więcej, zyski z wynajmu mieszkania są nie tylko niższe, ale dodatkowo przygotowanie mieszkania zajmuje dużo więcej czasu, niż mogłoby się wydawać. Mieszkanie nie jest aktywem płynnym. Bardzo trudno go sprzedać w krótkim czasie.

Lokata
Roczny zwrot z inwestycji
1-2%
Płynność
Wysoka jednak wypłata wcześniej niż data zakończenia wpłaty oznacza niższy zwrot
Próg wejścia
100 zł - dla większości banków niższy próg, ale lokaty z naliczeniem odsetek mają zwykle wyższy próg.
Ryzyko
Niskie, upadłość banku jest dość rzadka, dodatkowo wspierani są przez bank narodowy i skarbiec państwa oraz Unii Europejskiej (w przypaku krajów z UE).
Wynajem mieszkania
Roczny zwrot z inwestycji
4-5%
Płynność
Niska, w przypadku kryzysu składnik aktywów może stracić na wartości, a czasami nie można go sprzedać nawet blisko ceny zakupu
Próg wejścia
Około 100 000 zł, zwykle potrzebne są wyższe inwestycje, aby osiągnąć wyższy zwrot.
Ryzyko
Przeciętne, zazwyczaj sprzedaż nie stanowi problemu, inwestowanie w dobre nieruchomości jest rzeczą pewną, jednak w szczególnych przypadkach lub błędnym wyliczeniu wartości może być ryzykowne.
Akcje/indeksy
Roczny zwrot z inwestycji
5-20% - może ulegać znacznym wahaniom w przypadku pojedynczych akcji, ale stabilizuje się osiągając średnie znaczenie poprzez dywersyfikację
Płynność
Wysoka, można sprzedać w ułamku sekundy. W przypadku dużych spadków wartości możesz użyć zlecenia Stop Loss, aby automatycznie zamknąć pozycje po określonym poziomie straty.
Próg wejścia
1000 zł - wpłata aktywująca konto realne na platformie handlowej.
Ryzyko
Od niskiego do średniego, w zależności od wybranych aktywów. Duże tradycyjne firmy zazwyczaj dają niższy zwrot, ale gwarantują wyższą stabilność, podczas gdy innowacyjne startupy mogą być bardzo ryzykowne, ale jednocześnie potencjalnie znaczniej bardziej zyskowne z rocznym zwrotem w wysokości nawet 100%.

Rodzaje inwestorów

img

Pierwsza grupa to inwestorzy krótkoterminowi.

Ich celem jest uzyskanie niewielkich, ale częstych zysków z transakcji otwieranych w ciągu dnia lub tygodnia, a zarabiają na wahaniach rynkowych i zmieniających się nastrojach traderów.

Podejmowanie decyzji przez inwestorów krótkoterminowych w dużej mierze opiera się na analizie technicznej, a także na bardzo rozbudowanych systemach transakcyjnych. Warto też wiedzieć, że gracze krótkoterminowi są bardzo aktywni, jeśli chodzi o publikację danych makroekonomicznych.

Z kolei inwestorzy średnioterminowi stosują różne strategie.

Zazwyczaj ta grupa inwestorów handluje w oparciu o aktualny trend. Oczywiście strategia ta zakłada inwestowanie większych kwot, co pozwoli im na utrzymanie pozycji w przypadku ewentualnej korekty.

Ponadto inwestorzy średnioterminowi handlują „pod prąd”. Oznacza to, że szukają wzrostów i dołków w ramach istniejących trendów. Wymaga to nie tylko dużego doświadczenia, ale także odporności i dobrego zarządzania ryzykiem.

Ponadto średnioterminowi gracze często opierają się na technicznych analizach rynku, czyli sygnałach generowanych za pomocą wskaźników technicznych.

Inwestorzy długoterminowi stosują zarówno analizę techniczną, jak i analizę fundamentalną.

Bardzo często inwestowanie długoterminowe wiąże się z otwarciem pozycji, która będzie aktywna przez dłuższy okres. Oznacza to więc wykorzystanie dużo wyższego kapitału niż w przypadku inwestycji krótko- i średnioterminowych.

Inwestorzy długoterminowi mogą osiągać podobne zyski co daytradarowie, ale ich inwestycje są bardziej stabilne i pewne.

Warto jednak wiedzieć, że ich możliwości będą znacznie ograniczone. Ten styl handlu wymaga dużo więcej przygotowań.

Gdzie kupić akcje?

img

Początkujący często zastanawiają się: jak i gdzie kupić akcje?

Jedną z opcji są biura maklerskie. Dla wielu osób jest to oczywista opcja, ale jest to bardzo stary sposób kupowania akcji przez pośrednika, firmę maklerską. Pierwszy makler pojawił się w 1792 roku!

Wśród cech biura maklerskiego należy wyróżnić wysokie opłaty, niewielkie możliwości własnej analizy i doboru instrumentów handlowych, jednak wysoki poziom obsługi w biurze i ograniczony czas pracy.

W zdecydowanej większości biura maklerskie są dodatkowo połączone z bankami.

Dużo lepszym i popularniejszym dziś rozwiązaniem jest kupowanie akcji na giełdach internetowych.

Charakteryzują się nie tylko znacznie niższymi prowizjami, ale także opłatami w porównaniu z biurami maklerskimi. Ponadto osobie zainteresowanej łatwiej jest wejść na giełdę online.

Platforma Allianz Market to idealne rozwiązanie.

Potwierdzają to rankingi na portalach giełdowych, recenzje użytkowników oraz recenzje ekspertów branżowych.

Jak wybrać najbardziej odpowiednie akcje do inwestycji?

Wybór najbardziej odpowiednich w danym momencie akcji do inwestycji jest możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu analizy fundamentalnej i technicznej.

Zalecamy również regularne śledzenie nowości branżowych. Doświadczeni inwestorzy na swoich blogach bardzo często informują, jakie akcje warto kupić w najbliższej przyszłości i dlaczego.

Warto sprawdzić, czy założenia znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zaleca się oznaczenie najdokładniejszych analiz, ponieważ można z nich skorzystać w przyszłości.

Świetnie też jest obserwować dany rynek, a następnie codziennie notować, jak zmieniała się cena i jaka była tego przyczyna.

W ten sposób możesz dowiedzieć się, jak rynek reaguje na poszczególne sytuacje bez inwestowania własnych pieniędzy.

Jak działa analiza techniczna?

img

Analiza techniczna to szereg technik, które pozwalają prognozować przyszłe zmiany cen poszczególnych instrumentów finansowych na podstawie analizy zmian cen, które miały miejsce w przeszłości. Ponadto analiza techniczna wykorzystuje nie tylko cenę, ale także liczne wskaźniki, których zadaniem jest wspomaganie analizy wykresów.

Analiza techniczna wykorzystuje zatem cenę, czas i wielkość. Zgodnie z tą analizą ceny podlegają trendom.

Trend to kierunek, w którym poruszają się ceny.

Oznacza to, że w przypadku rosnących cen nie zalecana jest sprzedaż. Z drugiej strony, jeśli ceny spadną, kupowanie jest niezalecane.

Ponadto, zgodnie z analizą techniczną, historia lubi się powtarzać. Inwestorzy nie uczą się na swoich błędach i bardzo podobnie reagują na określone sytuacje giełdowe. Dlatego można wyciągnąć wnioski z ich przeszłego zachowania.

Jak działa analiza fundamentalna?

img

Analiza fundamentalna w najprostszym ujęciu to badanie mające na celu oszacowanie wartości danego instrumentu finansowego lub aktywa.

Inwestor, który zastosuje tę analizę w praktyce, będzie szukał nie tylko aktywów niedoszacowanych przez rynek, ale także sprzeda te, które były nazbyt optymistyczne.

Analiza sprawozdań finansowych jest bardzo ważna. Możesz je sprawdzić w Yahoo Finance.

Najważniejszymi wskaźnikami analizy fundamentalnej, które należy wziąć pod uwagę, są:

1 1 wskaźnik ceny do zysku,

2 2 wskaźnik ceny do wartości księgowej,

3 3 wskaźnik ceny do wartości księgowej Grahama,

4 4 wskaźniki przepływów pieniężnych,

5 5 wskaźniki zadłużenia i wypłacalności,

6 6 wskaźniki rentowności.

Większość traderów uważa, że ​​analiza techniczna jest prostsza i wykorzystuje ją do krótkoterminowych zysków.

img

Inwestując w akcje na platformie Allianz Market, masz automatyczne wskazówki od Autochartist oparte na różnych analizach.

Więc wszystko, co musisz zrobić, to kupić lub sprzedać akcje zgodnie z podpowiedziami.

Dlaczego potrzebna jest dywersyfikacja?

Należy mieć świadomość, że celem dywersyfikacji nie jest maksymalizacja zysków, ale ograniczenie wpływu zmienności na portfel.

Dlatego zaleca się kupowanie akcji z różnych krajów i branż. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko dywersyfikowalne. Zdaniem doświadczonych inwestorów zyskać można tylko na zmniejszeniu ryzyka.

Jak działa dźwignia?

img

Handel z dźwignią daje znacznie więcej możliwości, ale nie musisz z nich korzystać.

Wspomniana dźwignia finansowa umożliwia otwieranie pozycji o wyższej wartości niż pozwalają na to środki na danym rachunku inwestycyjnym.

W ten sposób pożyczasz środki, z których będziesz musiał następnie płacić odsetki za cały okres utrzymywania pozycji.

Osoba, która zdecyduje się otworzyć dwukrotnie wyższą pozycję niż wartość posiadanych na rachunku środków może przy takich samych ruchach na rynku osiągnąć nie tylko dwukrotnie większy zysk, ale i stratę.

Dlatego zaleca się umiejętne stosowanie zleceń Stop Loss i Take Profit.

Co to są zlecenia Stop Loss i Take Profit?

img

Warto wiedzieć, że zlecenia Stop Loss i Take Profit to automatyczne funkcje dostępne na większości platform.

Ich zadaniem jest określenie poziomu maksymalnej straty (stop loss), a także poziomu realizacji zysku (take profit). Ponadto są to bardzo ważne czynniki, jeśli chodzi o zarządzanie emocjami lub ryzykiem.

Warto również zauważyć, że zlecenia take profit i stop loss są realizowane automatycznie. Dlatego inwestor nie musi przez cały czas kontrolować, czy śledzić pozycję, czy nie.

W zależności od podejścia do ryzyka trader może ustawić zlecenie, które będzie dostosowane do potrzeb. Nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń ręcznych.

W przypadku, gdy trader zapomniał ustawić zlecenia Take Profit lub Stop Loss podczas otwierania pozycji, może to dokonać po wejściu na swoje otwarte pozycje.

Zaleca się ustawienie Take Profit w takim miejscu, aby w przypadku powodzenia decyzji zysk był co najmniej dwukrotnie większy niż możliwa strata po zamknięciu pozycji na Stop Loss.

Jak działa zlecenie Stop Loss?

Stop Loss to zlecenie służące do zamknięcia transakcji kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego w przypadku, gdy cena spadnie lub wzrośnie do określonego poziomu w zleceniu.

Dla większości ludzi jest to sposób, aby ograniczyć straty, ale Stop Loss służy do zabezpieczenia ich kapitału.

Sposób działania jest bardzo prosty. Gdy cena osiągnie z góry określony poziom, automatycznie aktywowane jest zlecenie zamknięcia tej pozycji.

Jak działa zlecenie Take Profit?

Najprościej rzecz ujmując, przy utworzeniu transakcji kupna, a następnie ustawienia zlecenia Take Profit po określonej cenie, wspomniany Take Profit będzie zleceniem sprzedaży, które zostanie automatycznie aktywowane, jeśli cena po wzroście osiągnie ten poziom.

Podsumowanie

Możesz zgubić się w mnóstwie nowych informacji o giełdzie i handlu akcjami. Branża jest ogromna, jest wiele narzędzi do analizy technicznej i fundamentalnej, blogi traderów, portale z wiadomościami z giełdy i wiele więcej.

Jednak nie musisz wiedzieć wszystkiego, aby rozpocząć handlować zyskownie.

Poniżej zobaczysz listę najważniejszych informacji potrzebnych do rozpoczęcia handlu akcjami na platformie, takich jak Allianz Market:

1 1. inwestowanie na giełdzie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać,

2 2. inwestowanie na giełdzie jest dużo bardziej opłacalne, a także płynniejsze niż wynajmowanie mieszkań czy lokaty bankowe,

3 3. na giełdzie są inwestorzy krótkoterminowi (wykorzystują analizę techniczną, zarabiają na wahaniach kursu w bardzo krótkim czasie), średnioterminowi (wykorzystują analizę fundamentalną i techniczną, głównie grają na wahaniach od aktualnego trendu) i inwestorzy długoterminowi (korzystają z analizy technicznej i fundamentalnej, najczęściej wybierają akcje spółek o bardzo dużym potencjale wzrostu),

4 4. Warto stosować zlecenia take profit oraz stop loss, aby ograniczyć ewentualne straty. Służą do zamykania transakcji kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego. W ten sposób inwestor może zabezpieczyć swój kapitał,

5 5. Dźwignia finansowa daje inwestorom wiele możliwości. Umożliwia otwieranie pozycji o znacznie wyższej wartości niż pozwoliłyby na to środki na rachunku inwestycyjnym,

6 6. Głównym czynnikiem skłaniającym inwestorów do kupowania akcji jest to, że są one zbyt wyprzedane (według narzędzi takich jak oscylator RSI), sprzedaż zazwyczaj ma miejsce w momencie wykupu. Zależy to jednak od rodzaju inwestora, ile czasu minie od zakupu do sprzedaży.

7 7. obrót akcjami wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu na analizę fundamentalną i/lub techniczną,

Udanego handlu!